Manara pin-up
Pulp - osa 2: Action, Romance and Mutants
sivu: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

Hieman kärjistäen post-apokalyptisen kioskikirjallisuuden voi jakaa kolmeen erilaiseen teemaan, vaikka sarjojen sisällöissä on toki paljon päällekkäisyyksiä:


"Mad Max" - Sivilisaation romahdus, ns. villi länsi / rajaseututeema

Kirjat perustuvat yleensä ydinsodan jälkeiseen lähitulevaisuuteen ja ne kuvaavat pääosin sivilisaation romahtamisen jälkeistä selviytymistä. Sisältö on pääosiltaan nihilististä ja realistishenkistä Mad Max -ripoffia, joskin jonkin verran saattaa esiintyä erilaisia säteilyn aikaansaamia mutaatioita.

Sarjan nimi Osia Ilmestyi Tekijän nimi Muuta
Outrider 5 1984 - 1985 Richard Harding (Richard Tine)
Traveler 13 1984 - 1987 D.B Drumm (John Shirley ja Ed Naha)
Guardians 13 1984 - 1989 Richard Austin (Victor Milan)
Last Ranger 9 1986 - 1989 Craig Sargent


'Miehitetty Amerikka' - Ideologioiden kamppailu, libertaristinen scifi

Lähtötilanne on yleensä suurvaltojen käymä ydinsota, jonka seurauksena Yhdysvallat on vihollisen miehittämä. Kirjojen patrioottiset kapinalliset jatkavat taistelua Neuvostoliiton tai muiden ideologisesti väärien seuraajien joukkoja vastaan - jopa vuosisatoja tuhon jälkeen. Sisältää usein runsaasti poliittista kommentaaria ja kirjoittajan omien ideologioiden esittelyä. Vastapuolen demonisoinnissa mennään jo korneihin ulottuvuuksiin. Kirjojen edetessä rakennetaan myös ihanneyhteiskuntaa päähenkilön toimesta.

Sarjan nimi Osia Ilmestyi Tekijän nimi Muuta
Survivalist 29 1981 - 1993 Jerry Ahern
Doomsday Warrior 19 1984 - 1991 Ryder Stacy (Jan Stacy & Ryder Syvertsen)
Ashes 36 1983 - 2003 William W. Johnstone"Fallout" - Maailma tuhon jälkeen, fantasiaväritteinen maailma erilaisine yhteiskuntajärjestyksineen ja kaupunkivaltioineen.

Sisältöä leimaa fantasiasävytteisyys, tuhosta on jo pidemmän aikaa ja maailma on muuttunut perinpohjin säteilyn ja sivilisaation romahduksen seurauksena. Erilaiset mutaatiot ovat muodostaneet uusia lajeja maan päälle. Ihmiset asuvat yhdyskunnissa joita erottaa yleensä tappava erämaa. Yhdyskuntien rakenne ja mekanismit poikkeavat radikaalisti toisistaan ja ovat olennainen osa tarinoiden juonikuviota.

Sarjan nimi Osia Ilmestyi Tekijän nimi Muuta
Endworld 27 1986 - 1991 David Robbins +Prequel Doomsday (2009)
Blade 12 1989 - 1991 David Robbins * Endworld spin-off
Deathlands 106 1986 -> James Axler (useita kirjoittajia)
Outlanders 58 1997 -> James Axler * Deathlands spin-off

Suomessa julkaistiin kolmea eri sarjaa 90-luvun vaihteessa: Survivalist (Voittaja), Endworld (Eloonjääneet) ja Traveler. Ne sijoittuvat mukavasti jokainen omiin teemallisiin lokeroihinsa tarjoten määrällisestä suppeudesta huolimatta melko kattavan otoksen genren sisällöllisestä varianssista.

Sivu:

1 2 3 4 5 6 7 8