Manara pin-up
Pulp - osa 2: Action, Romance and Mutants
sivu: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

Pulp - osa 2: Action, Romance and Mutants

Post-apokalyptinen kioskikirjallisuus kuului ns. miesten seikkailukirjallisuuteen (Men's Adventure). Kirjallisuudenlaji oli helppolukuista työväenluokalle suunnattua roskakirjallisuutta jota dominoi väkivalta, maailmankuvalliset yksinkertaistukset ja miehisyyttä ylikorostavat toimet. Kioski- ja pulpkirjallisuuden juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkuun ja erilaisten lajityyppien suosio on vaihdellut aikakausien mukaan. Post-apokalyptinen kioskikirjallisuus oli suosituimmillaan Yhdysvalloissa 80-luvun jälkipuoliskolla; näihin aikoihin ilmestyi jopa tusinaa erilaista sarjaa. Lajityyppiin on aina kuulunut ideologinen ja poliittinen lataus.

Sisältö on militaristisen kioskikirjallisuuden ja sci-fin risteytystä. Tieteiselementit ovat tosin useimmiten pelkkä väline luoda olosuhteet, joissa kirjailija pääsee esittelemään näkemyksiään sosiaalisista kysymyksistä, erilaisista yhteiskuntajärjestyksistä ja poliittisista ideologioista. Maailmankuva on usein voimakkaan libertaristinen, individualismia palvova ja pääosin valtiovastainen. Kritiikki kohdistuu myös Yhdysvaltoihin itseensä, jonka konkreettinen ilmentymä on jo lähtötilanne, jossa maa on yleensä miehitettynä; Yhteiskunta ei siis ollut kansalaistensa luottamuksen arvoinen.

Libertaristiseen aatteeseen kuuluu valtion roolin minimointi ja yksilön laajojen oikeuksien kannattaminen darwinistisessa hengessä. Tarinoissa näkyy hyvin aatteen ristiriitainen suhde valtiokäsitteen, ideaalisen kansalaisen ja kollektiivisen yhteistyön välillä. Haluttuun näkökulmaan pyritään välillä hyvinkin halpamaisesti ja tarkoitushakuisesti nojaamalla lähinnä karikatyyreihin ja äärimmäisiin vastakkainasetteluihin. Vaikka ideologinen ja maailmankuvallinen saarnaavuus kärjistyy ns. "miehitetty amerikka" -teemassa, niin myös muissa näkyy taustavaikuttimena samankaltaisia teemoja, joskin hillitymmin.

Lajityyppi syntyi aikana, jolloin Yhdysvallat oli altavastaajan asemassa Neuvostoliittoon nähden. 80-luvun alussa Yhdysvallat poti edelleen nöyryytystä Vietnamin sodan jälkeen ja Neuvostoliiton mahti oli laajimmillaan juuri alkaneen Afganistan-invaasion myötä. Alitajuntaisesti hyväksyttiin Neuvostoliiton massaan perustuva (teoreettinen) voitto, mutta sen vastapainoksi tarjottiin yksilön peräänantamattomuutta ja kuolemaan asti jatkuvaa taistelua. 80-luvun alussa syntynyt survivalistis-post-apokalyptinen kioskikirjallisuus toimi eskapistisena fantasiana ja lisäarvon tuojana kaikille niille eloonjäämis- ja aselehdille, joiden menestystä ajan ilmapiiri tuolloin ruokki. Nykynäkökulmasta katsoen lajityyppi tarjoaa uniikin ja mielenkiintoisen retromatkan kommunismin demonisoinnin syvimpiin vesiin.

Post-apokalyptisen Eaglepath-sarjan aito mainoslause "Action, Romance and Mutants" tiivistää hyvin lajityypin sisällölliset kliseet:

Action: Pitkiä toiminnallisia ja tarkasti kuvattuja taistelukohtauksia sekä ns. asepornoa: aseiden tai varusteiden tarkkoja teknisiä kuvauksia, miten niitä käytetään ja mitä jälkeä ne tekevät vastustajaan.

Romance: Lähes yksinomaan pelkkää naisten päähenkilöön kohdistamaa halua ja palvontaa sekä tosikkomaisen maskuliinisuuden korostuksen seurauksena syntyvää tahatonta homoerotiikkaa.

Mutants: Eläimellisiä ja regeneroituja raakalaisia, joita lahdataan antaumuksella ja vailla inhimillisyyden häivääkään. Mutanteiksi lasketaan myös fyysisesti normaalit, mutta henkisesti vioittuneet kuten kommunistit.

Koko kirjallisuuden laji on lähes kokonaan amerikkalaista alkuperää ja Survivalist (1981-1991) -sarjan menestyksellä ja linjauksilla oli merkittävä rooli teemojen ohjautumisessa libertaristiseen suuntaan. Genre oli oman aikansa lapsi ja lähes kaikki sarjat loppuivat 90-luvun alkuvuosina.

80-luvulla alkaneista sarjoista vain Deathlands on jatkunut tähän päivään asti. Deathlands on brittiläistä alkuperää, eikä se koskaan lähtenyt yhtä jyrkille linjoille kuin amerikkalaiset vastineensa. Sarja oli seikkailullista ja nihilististä tuomiopäivän scifiä vailla ideologisia tarkoitusperiä. Deathlands-sarjaa on julkaistu tällä hetkellä yli 100 kappaletta ja se on poikinut myös Outlands -spinoff-sarjan, pokkariminisarjoja sekä tv-elokuvan. Tarinoiden takana on lukuisa joukko eri kirjoittajia, kaikki saman James Axley pseudonyymin alla.

Sivu:

1 2 3 4 5 6 7 8